Slider

strona nagłówek

 

Wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu zapraszamy na Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Wysokie Napięcie - Ekonomiczno-Ekologiczne Zmagania Pełne Energii!

 

 ZAPISZ SIE kopiaREGULAMIN kopiaINFORMACJE kopiaO GRZE kopiaKONTAKT kopia


Organizatorzy

lacertaue

Partner Mistrzostw

wca

Patroni medialni

wyborczaradio gra

planszowe newsygametrolltvAWARIA PARDUhex

 

 

Wydarzenie na Facebook'u:

link na fb

 

 

 

 

 


ZAPISZ SIE

 Wypełnij formularz i zgłoś chęć udziału w naszych Mistrzostwach.

Zapisy trwają do 11 października lub do wyczerpania puli miejsc.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza, poczekaj na oficjalne potwierdzenie swojego udziału.

FORMULARZ

 UWAGA! Maile z potwierdzeniem udziału mogą znajdować się w folderze SPAM
Prosimy o sprawdzenie skrzynek.

17 października dodatkowo do wszystkich Uczestników zostanie wysłany mail organizacyjny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WROC

 

 

 

 

 

 

 

 


REGULAMIN

Regulamin

Otwartych Mistrzostw Dolnego Śląska w Wysokie Napięcie

Ekologiczno - Ekonomiczne Zmagania Pełne Energii

 

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin Otwartych Mistrzostw Dolnego Śląska (dalej Mistrzostwa) w Wysokie Napięcie (dalej Regulamin) określa zasady Mistrzostw.
  2. Organizatorami Mistrzostw są Lacerta Małgorzata Korzeniewska z siedzibą we Wrocławiu ul. Gryczana 26, 54-067 Wrocław, NIP 8821538940 oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120, 53-345 Wrocław, NIP 896-000-69-97 zwani dalej Organizatorem.
  3. Mistrzostwa rozgrywają się w grę planszową Wysokie Napięcie Wersja Doładowana (wersja z 2019 roku).
  4. Fundatorem nagród w Mistrzostwach jest Organizator.
  5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Mistrzostw jest Organizator.
  6. Mistrzostwa odbędą się 19 października 2019 roku w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego.
  7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Mistrzostw sprawują pracownicy Organizatora.
  8. Wszystkie aktualizacje odnośnie Mistrzostw będą publikowane na stronie Organizatora (https://www.lacerta.pl/).
 2. Uczestnicy Mistrzostw.
  1. Uczestnikami Mistrzostw (dalej Uczestnicy) mogą być osoby, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (do 18 roku życia) wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
  3. Chęć uczestnictwa należy zgłosić poprzez specjalny formularz dostępny na stronie Organizatora.
  4. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona. Organizator przewiduje 60 miejsc na Głównej Liście Uczestników oraz 10 miejsc rezerwowych na Liście Rezerwowej.
  5. Zapisy trwają do wyczerpania się miejsc lub do 11 października 2019 do północy.
  6. Uczestnicząc w Mistrzostwach, Uczestnicy:
   1. Potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem, a tym samym akceptują jego warunki. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z Regulaminem również zapoznać musi się opiekun prawny.
   2. Zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz zasad fair play.
   3. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Mistrzostwami.
   4. Potwierdzają znajomość zasad gry planszowej Wysokiego Napięcia Wersja Doładowana.
  7. W Mistrzostwach nie mogą brać udziału pracownicy ani rodzina pracowników Organizatora.
 3. Informacje organizacyjne Mistrzostw.
  1. Mistrzostwa są jednodniowe.
  2. Mistrzostwa rozpoczynają się o godzinie 10:00, w sobotę 19 października 2019.
  3. Od godziny 9:00 do 9:30 trwa t.zw. check-in – potwierdzenie przybycia Uczestników przy stanowisku Organizatora. W przypadku nieobecności Uczestników z Głównej Listy, w ich miejsce wchodzą Uczestnicy z Listy Rezerwowej wg kolejności zgłoszeń (jedynie obecni Uczestnicy będą brani pod uwagę).
  4. Miejsce Uczestnika przy stole losowane jest w czasie check-inu.
  5. Sędziowie.
   1. Sędziowie wybrani przez Organizatora będą cały czas obecni na sali podczas rozgrywek.
   2. Wszelkie nieprawidłowości Uczestnicy powinni zgłaszać Sędziom.
   3. Wszelkie wątpliwości co do zasad Uczestnicy powinni zgłaszać i wyjaśniać z Sędziami.
   4. W przypadku sytuacji nieobjętych Regulaminem Sędziowie podejmują decyzję w konsultacji z reprezentantem Organizatora.
   5. Sędziowie mogą wyznaczyć czas przeznaczony na kolejkę Uczestników przy jednym ze stołów, jeżeli dojdą do wniosku, że czas rozgrywki znacząco się wydłuża lub w reakcji na zgłoszenie Uczestników.
  6. Dyskwalifikacja.
   1. Uczestnicy mogą dostać upomnienia od Sędziów za:
    1. Nieprzestrzeganie Regulaminu.
    2. Nieprzestrzeganie Zasad Gry.
    3. Nieprzestrzegania zasad fair play (podpowiadanie, rozpraszanie współgraczy, oszukiwanie, przedłużanie rozgrywki, niekulturalne zachowanie).
   2. W przypadku otrzymania od Sędziów trzech upomnień Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z Mistrzostw.
   3. W przypadku rażącego złamania zasad, decyzją Organizatora może dojść do dyskwalifikacji po jednym upomnieniu.
 4. Format Mistrzostw.
  1. Plansza na której zostaną rozgrywane Mistrzostwa zostanie ogłoszona na 10 minut przed rozpoczęciem. Wybór odbędzie się pomiędzy planszą USA oraz planszą Niemcy (obie zawarte w podstawowej wersji gry).
  2. Mistrzostwa będą rozgrywać się w 3 rundach.
   1. Pierwsza runda.
    1. Składać się będzie z 60 Uczestników.
    2. Rozgrywać się będzie przy dwunastu 5-osobowych stołach.
    3. Z każdego stołu przechodzą dwa pierwsze miejsca.
    4. Czas przeznaczony na rundę wynosi 150 minut.
    5. Przerwa po rundzie wynosi 20 minut.
   2. Druga runda.
    1. Składać się będzie ze zwycięzców i drugich miejsc pierwszej rundy, 24 Uczestników.
    2. Rozgrywać się będzie przy sześciu 4-osobowych stołach.
    3. Z każdego stołu przechodzi wyłącznie zwycięzca.
    4. Czas przeznaczony na rundę wynosi 150 minut.
    5. Przerwa po rundzie wynosi 40 minut.
   3. Trzecia runda.
    1. Składać się będzie ze zwycięzców drugiej rundy, 6 Uczestników.
    2. Rozgrywać się będzie przy 6-osobowym stole.
    3. Zwycięzca trzeciej rundy jest zwycięzcą całych Mistrzostw.
  3. Ograniczenie czasu.
   1. Pół godziny przed planowanym końcem rundy, sędziowie informują Uczestników o pozostałym czasie.
   2. Dopuszczalne opóźnienie w zakończeniu rundy wynosi 30 minut.
   3. W przypadku przekroczenia ostatecznego czasu na rundę Mistrzostw, wyłonienie zwycięzcy następuje tak jak w przypadku zwykłego zakończenia gry, zwycięża ten Uczestnik, który jest w stanie zasilić energią najwięcej miast w swojej sieci na koniec rundy.
  4. Remisy.
   1. Remisy rozstrzygamy kolejno wg:
   2. Instrukcji, tj. posiadanych przez graczy pieniędzy w walucie Electro.
   3. W przypadku ciągłego remisu, pomiędzy Uczestnikami ostatecznym rozstrzygnięciem jest Test z Wiedzy Ekonomiczno-Ekologiczny.
 5. Nagrody.
  1. Nagrodami dla zwycięzców Mistrzostw są:
  2. Za zajęcie pierwszego miejsca:
   1. 1500 złotych w formie bonu.
   2. Gry planszowe Great Western Trail razem z rozszerzeniem Kolej na Północ oraz Uczta dla Odyna
  3. Za zajęcie drugiego miejsca:
   1. 1000 złotych w formie bonu.
   2. Gra planszowa Blackout: Hongkong.
  4. Za zajęcie trzeciego miejsca:
   1. 500 złotych w formie bonu.
   2. Gra planszowa Montana.
  5. Za wejście do finałowej szóstki każdy z Uczestników otrzyma:
   1. Grę planszową Lutecja.
  6. Nagrody zostaną wręczone w dniu Mistrzostw.
  7. Ogłoszenie nazwisk zwycięzców razem z pamiątkowym zdjęciem pojawi się na stronie i fanpage’u Organizatora oraz w relacjach z Mistrzostw.
 6. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe Uczestników Mistrzostw będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Mistrzostw.
  2. Dane osobowe Uczestników Mistrzostw będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Mistrzostw.
  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Mistrzostwach wymagana jest rejestracja poprzez formularz na stronie Organizatora.
  4. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w Mistrzostwach.
 7. Postanowienia końcowe.
  1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie Organizatora.

 WROC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMACJE

 

data 2

sala 2

Mapka Kampusu 2

checkin 2

widownia 2

2

5

PROGRAM 2

 

 WROC

 

 

 

 

 

 

 

 


O GRZE

Wysokie Napięcie: Wersja Doładowana

Liczba graczy: 2-6
Minimalny wiek: 12+
Czas rozgrywki: 20 x liczba graczy

 

pudelko wysokie napiecie

Strategiczna gra ekonomiczna – nowoczesna, a zarazem klasyczna – w nowej edycji.

Wysokie Napięcie było pierwszą wydaną przez Lacertę grą - nikt nie podejrzewał, że wolno, lecz sukcesywnie gra zdobędzie tak wielką popularność. Po tylu latach na rynku ten fantastyczny tytuł, dotyczący produkowania energii, zyskał status klasyka gatunku.

plansza elementy

 

 

 INSTRUKCJA

Pliki:

Instrukcja gry planszowej Wysokie Napięcie - Wersja doładowana (od 2019).
Autor gry: Friedemann Friese

Dataniedziela, 24 luty 2019 23:34
Język  Polski
File Size 6.47 MB
Pobierz 2 232

 WROC

 

 

 

 

 


KONTAKT

Jeśli masz pytania odnośnie Mistrzostw - skontaktuj się z nami:

mailowo: biuro<małpa>lacerta.pl

facebook: https://www.facebook.com/LacertaPL/

 

 

 

 

 

 

 

 

 WROC

 

 

© 2020 Wydawnictwo Lacerta