Regulamin Mistrzostw Polski Pandemic Survival 2018

Opublikowano: piątek, 02, luty 2018

Regulamin Mistrzostw Polski Pandemic Survival 2018

Organizacja

1. Organizatorem Mistrzostw Polski jest Wydawnictwo Lacerta, z siedzibą przy ul. Gryczana 26, 54-067 Wrocław.

2. Zasady rozgrywek opracował zespół Z-Man Games we współpracy z projektantem gry Pandemia, Mattem Leacock. Wszystkie turnieje w ramach Mistrzostw Polski Pandemic Survival odbywać się będą zgodnie z tymi zasadami.

3. Wszystkie turnieje, włącznie z turniejem finałowym przeprowadzone zostaną w okresie Luty 2018 - sierpień 2018. Dokładne daty podano w punkcie 5.

4. Wydawnictwo Lacerta zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego regulaminu bez wcześniejszej zapowiedzi.

Rozgrywki

5. Turnieje kwalifikacyjne do finałów Mistrzostw Polski Pandemic Survival organizowane będą w trakcie sześciu konwentów/targów/imprez specjalnych:

- Festiwal Gier Planszowych [Brzeg]: 3 lutego 2018

- Warszawa, [Warszawskie Targi Fantastyki] 17 marca 2018

- Wrocław [Gratislavia] 21-22 kwietnia 2018

- Gdańsk [Gramy] 14-15 kwietnia 2018

- Poznań [Pyrkon] 18-20 maja 2018

- Gliwice [Pionek] 9-10 czerwca 2018

FINAŁ: Wrocław Dni Fantastyki 29 czerwca - 1 lipca 2018

 

6. Turniej finałowy odbędzie się we Wrocławiu w lipcu 2018. Uczestnikami turnieju finałowego będą drużyny wyłonione w trakcie turniejów kwalifikacyjnych.

7. W turniejach kwalifikacyjnych do finałów Mistrzostw Polski Pandemic Survival mogą wziąć udział maksymalnie 12 dwuosobowe drużyny (w niektórych miejscach może być to mniejsza liczba)

8. W turnieju finałowym Mistrzostw Polski Pandemic Survival weźmie udział maksymalnie 12 dwuosobowych drużyn.

Uczestnicy

9. Uczestnikami turniejów kwalifikacyjnych mogą być osoby w wieku powyżej 12 lat.

10. Uczestnikami turnieju finałowego mogą być jedynie osoby pełnoletnie.

Nagrody

11. Tuż po zakończeniu każdego turnieju eliminacyjnego do finału Mistrzostw Polski Pandemic Survival wyłonione zostaną zwycięzkie drużyny. Nagrodami dla zwycięzkich drużyn będą: 

11.1 Dwie najlepsze drużyny otrzymają nagrody-upominki ufundowane przez Wydawnictwo Lacerta.

11.2 Dwie drużyny, które odniosły zwycięstwo albo były jego najbliższe otrzymają prawo uczestnictwa w finałowym turnieju Mistrzostw Polski Pandemic Survival, gdzie główną nagrodą będzie wyjazd na Mistrzostwa Świata Pandemic Survival. (Mistrzostwa Świata Pandemic Survival rozgrywane będą z wykorzystaniem angielskiej wersji gry oraz zgodnie ze scenariuszem odczytywanym na bieżąco przez anglojęzycznego prowadzącego. Prawo uczestniczenia w turnieju finałowym Mistrzostw Polski Pandemic Survival będą miały więc tylko te drużyny, w których choć jedna osoba posługuje się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym. Zgodnie z pkt. 10, uczestnicy turnieju finałowego muszą być pełnoletni.)

12. Drużyna, która zwycięży turniej finałowy Mistrzostw Polski Pandemic Survival będzie miała prawo reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata Pandemic Survival. Wydawnictwo Lacerta opłaci tej drużynie przejazd z Polski do Włoch na targi Luca Games (oraz podróż powrotną), jeden nocleg i wejściówkę na targi.

13. Główną nagrodą dla drużyny, która wygra Mistrzostwa Świata Pandemic Survival w trakcie targów we Włoszech jest możliwość wykorzystania działania karty Most powietrzny, czyli wyjazd do dowolnego miasta widniejącego na planszy gry Pandemia! Organizatorem, sponsorem nagród i autorem regulaminu obowiązującego podczas Mistrzostw Świata Pandemic Survival we Włoszech jest amerykańskie Wydawnictwo Z-Man Games. Wydawnictwo Lacerta nie odpowiada za ewentualne zmiany w regulaminie lub zasadach przeprowadzania turnieju Mistrzostw Świata Pandemic Survival dokonywane przez Wydawnictwo Z-Man Games.

Rejestracja uczestników

15. Na eliminacje można rejestrować się na jeden z dwóch spospobów:

15.1 Elektronicznie, najpóźniej na 1 dzień przed danym turniejem,

15.2 Osobiście w dzień turnieju w miejscu, w którym będzie rozgrywany turniej, w ramach pozostałych wolnych miejsc.

16. Liczba miejsc na każdym turnieju kwalifikacyjnym jest ograniczona do 24 dwuosobowych drużyn. Priorytet mają zapisy elektroniczne.

17. Ta sama drużyna ma prawo uczestniczyć w kilku turniejach kwalifikacyjnych, o ile nie jest drużyną zwycięską z wcześniejszych turniejów.

18. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są w formularzach dostepnych poniżej. Zgłaszać mogą się jedynie dwuosobowe drużyny. Ważne zgłoszenie zawiera:

- Imiona i nazwiska graczy
- adresy e-mailowe graczy
- Numery telefonów komórkowych obu graczy

- Festiwal Gier Planszowych [Brzeg]: 3 lutego 2018

- Warszawa, [Warszawskie Targi Fantastyki] 17 marca 2018

- Wrocław [Gratislavia] 21-22 kwietnia 2018

- Gdańsk [Gramy] 14-15 kwietnia 2018

- Poznań [Pyrkon] 18-20 maja 2018

- Gliwice [Pionek] 9-10 czerwca 2018

19. Rejestrację elektroniczną należy potwierdzić osobiście najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem odpowiedniego turnieju. W przeciwnym wypadku drużyna może zostać skreślona z listy uczestników.

20. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Uczestnik przesyłając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 133 poz.883 z p.źn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Konkursu, wydaniu nagród zostaną usunięte.

Skrót zasad

Do jednej rozgrywki wykorzystana będzie para postaci, dla wszystkich drużyn taka sama. Wszystkie tury będą trwały określoną ilość czasu i będą rozgrywane przez wszystkie drużyny jednocześnie. Wszystkie zdarzenia występujące w grze będą odczytywane przez prowadzącego dla wszystkich drużyn.

Zwycięży drużyna, która jako pierwsza wynajdzie lekarstwa na wszystkie choroby, a jeśli żadnej drużynie się to nie uda, to ta drużyna, która przetrwa najdłużej.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2018.