Slider

Ora et Labora

Autor: Uwe Rosenberg

Ora et Labora
Liczba graczy: 1 - 4
Minimalny wiek: 12
Czas rozgrywki: 120 - 180 min
(60 min w wariancie krótkim)
Kategoria: Gra ekonomiczna
Opracowanie graficzne: Klemens Franz

To jest gra podstawowa

Nie opublikowaliśmy do niej żadnych rozszerzeń.

 

© 2020 Wydawnictwo Lacerta